Skip to main content

Verwijspunt Ouderenzorg Haaglanden

Onder de naam VPO Haaglanden (Verwijs Punt Ouderenzorg Haaglanden) hebben vijf Haagse ouderenzorginstellingen de handen ineen geslagen om de doorstroom in de keten van de ouderenzorg te verbeteren. Het doel is dat het voor verwijzers makkelijker wordt om voor ouderen sneller de juiste zorg op de juiste plek te regelen en dat inwoners vaker zorg krijgen in hun eigen wijk. Florence, WZH, HWW, Saffier, Respect gaan de reeds bestaande initiatieven op het gebied van crisiszorg, herstelgerichte zorg en revalidatie, casemanagement, wijkverpleging en spoedzorg thuis beter op elkaar aansluiten.

Het proces Crisiszorg (voorheen gerealiseerd onder de naam TIP Haaglanden) is het eerste proces wat onder het Verwijspunt Ouderenzorg Haaglanden is geupdate. Het vernieuwde proces is per 5 september 2023 geïmplementeerd.

Deelnemende organisaties:

florencelogologo HWW zorg juli 2014respect  saffier logo WZH Logo WoonZorgcentra FC

Telefoonnummer TIP

070-7561666