Over TIP

Hoe hebben we de zorg georganiseerd?

De aanbieders van crisiszorg in de regio Haaglanden (Florence, HWW zorg, WZH, Respect en Saffier) hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een procesoptimalisatie in de crisiszorg. Dit is één is van de vier verbeteringen in de keten voor acute zorg aan ouderen in de regio. De belangrijkste verbeterpunten wat betreft de crisiszorg waren de bereikbaarheid en de beschikbaarheid.

De aanbieders van de crisiszorg hebben gewerkt aan een uniforme aanmeldprocedure en stroomdiagram waarop het indiceren voor de beste oplossing voor de cliënt, verbeterd wordt.

Het resultaat heeft geleid tot één aanmeldnummer, één zelfde werkwijze voor indiceren en aanmelden  en een logistieke planning voor de beschikbare bedden per week. 

Deelnemende organisaties:

florencelogologo HWW zorg juli 2014 Respect zorggroep saffier logo WZH Logo WoonZorgcentra FC

Telefoonnummer TIP

070-7561666